Elrad Outdoor

Poslanstvo, vizija, cilji

Poslanstvo

Globalno delovanje, razvoj in proizvodnja kvalitetnih elektronskih regulacij na vseh svetovnih tržiščih.

 

Vizija

Družba ELRAD International, d.o.o. želi tudi v bodoče biti ena izmed vodilnih družb na področju razvoja in proizvodnje raznovrstnih elektronskih regulacij. Vsi zaposleni želimo z našimi kupci in dobavitelji vzpostavljati, nenehno nadgrajevati in poglabljati dolgoročne partnerske odnose.

 

Cilji

Cilji h katerim stremi družba ELRAD International d.o.o. so:

  • Fleksibilnost družbe pri prilagajanju na vedno nove zahteve trga,
  • stalno izboljševanje poslovnih procesov,
  • kakovost proizvodov,
  • strokovnost, izkušnje in znanje zaposlenih, ki so akumulirana v proizvodih naše družbe,
  • zadovoljstvo zaposlenih v podjetju,
  • odgovornost do družbe in okolja, v katerem živimo in delamo.