Elrad Outdoor

Zaposleni

V podjetju Elrad International d.o.o. je zaposlenih nekaj več kot 300 delavcev.

Zavedamo se, da naša uspešnost in prilagodljivost zahtevam kupcev temelji na znanju, zato se osredotočamo na dodatna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

Osnova za izdelavo kvalitetnih izdelkov je visoka strokovna usposobljenost zaposlenih v vseh fazah razvojnega in proizvodnega procesa. Ob formalni izobrazbi je za izvajanje posameznih delovnih operacij izjemno pomembna praktična usposobljenost in pripravljenost pridobivanja novih znanj.

 

Poleg kvalitetnega končnega izdelka nam je pomembna tudi skrb za varno delovno okolje in ustrezen odnos do naravnega okolja.

Ob sodelovanju naših in zunanjih strokovnjakov skrbimo, da so vsi zaposleni teoretično in praktično usposobljeni za varno delo na delovnih mestih, za delo s kemikalijami in ravnanje ob izrednih dogodkih.

S periodičnim predstavljanjem okoljskih ciljev in njihovih učinkov na okolje si prizadevamo, da bi naši zaposleni ta znanja prenesli tudi v svoje domače okolje.